Właściciele nieruchomości w Polsce coraz częściej decydują się na korzystanie z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Jednym z nich są właśnie przydomowe oczyszczalnie ścieków, dzięki którym można w bezpieczny i efektywny sposób usunąć zanieczyszczenia. Pojawia się jednak pytanie, jakich zasad przy tym przestrzegać i kto może kontrolować tego typu instalację? Wciąż na mapie naszego kraju istnieją miejsca, w których nie ma możliwości przyłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Chodzi w szczególności o tereny wiejskie oraz peryferia miast, gdzie nie doprowadzono jeszcze takiej instalacji. Jest to problem dla właścicieli gruntów, którzy zamierzają postawić na danej ziemi budynek mieszkalny i nie tylko.