Czy możemy ufać wiadomościom przekazywanym nam w różnego rodzaju mediach? Czy media są źródłem informacji, czy dezinformacji? A może ich celem jest wpływanie na nasze postrzeganie świata i wybory (np. za pomocą reklamy, public relations, a może nawet specjalnie spreparowanych materiałów edukacyjnych)? Jedyną skuteczną formą obrony przed manipulacją i propagandą jest zdolność (umiejętność) krytycznego myślenia oraz wiedza o specyfice przekazów medialnych. Aby rozwijać kompetencje krytycznego myślenia, Instytut Dyskursu i Dialogu uruchomił Program Edukacji Medialnej INDID. Fundacja INDID działa od lipca 2017 roku, zaś do jej celów statutowych należy m.in. działalność na rzecz poprawy jakości debaty publicznej w Polsce, działalność edukacyjna i naukowa w zakresie dyskursu, dialogu publicznego i prywatnego, komunikacji, medioznawstwa, funkcjonowania mediów i innych kanałów komunikacji oraz propagowanie przestrzegania standardów i etyki pracy dziennikarskiej. 18 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku odbyły się warsztaty medialne na podstawie gry „Czwarta władza”, które przeprowadziła członkini Zarządu Fundacji INDID, Sara Smyczek. Grę stworzyli: Sara Smyczek, Filip A. Gołębiewski oraz Marta Błażejewska.


- Mają one na celu uwrażliwienie biorących w nich udział uczniów na niepokojące zjawiska panujące w mediach tradycyjnych i elektronicznych a także poszerzyć wiedzę młodych ludzi na temat funkcjonowania współczesnego dziennikarstwa - powiedziała prowadząca, Sara Smyczek. - 
Instytut Dyskursu i Dialogu uruchomił Program Edukacji Medialnej INDID, aby jak najmocniej zachęcić uczniów do wspólnej edukacji połączonej z zabawą, podczas warsztatów niezwykle ważne będzie użycie nowatorskiej metody, czyli opracowanej przez nasz zespół edukacyjnej gry planszowej „Czwarta Władza”, (…) uczniowie nie będą wyłącznie biernymi słuchaczami prelekcji, ale w sposób czynny zdecydują o przebiegu warsztatu - dodała prowadząca warsztaty.


- W ramach gry planszowej "Czwarta Władza" każdy z graczy wciela się w rolę redaktora naczelnego portalu informacyjnego, tytułu prasowego, radiowego lub kanału telewizyjnego. Jeden z nich zachowuje, wobec politycznych sporów, neutralną i bezstronną postawę, podczas gdy pozostali mają linię redakcyjną zbliżoną do fikcyjnych partii politycznych. W trakcie rozgrywki redaktorzy publikują newsy, które niosą za sobą konsekwencje dla poparcia dla partii politycznych, poziomu debaty publicznej, ale także finansów oraz wiarygodności danego medium. Gra ma celu wskazanie zależności pomiędzy wieloma czynnikami w ramach funkcjonowania mediów oraz ogromnej władzy, którą sprawują media. Ponadto, każda runda przeplatana jest quizem, w trakcie którego gracze odpowiadają na pytania, zwiększając tym samym swoją wiedzę - rozwinęła Sara Smyczek.  - Zabawa polegała na wcieleniu się w redaktora naczelnego fikcyjnej redakcji. Podejmowaliśmy decyzje o wydaniu poszczególnych artykułów oraz zarządzaliśmy finansami - Magdalena, uczennica, biorąca udział w zabawie.

 - Gra planszowa „Czwarta Władza” potrafi zainteresować gracza swojątematyką oraz zmusza do refleksji nad skalą wpływu mediów na życie obywateli państwa - Bartosz, uczeń obecny na wykładzie.

 - Zajęcia zakończyły się krótkim wykładem i wspólną dyskusją na temat fałszywych informacji pojawiających się w mediach oraz wywierania wpływu na opinię publiczną poprzez memy. Dowiedzieliśmy się kto najczęściej jest ich twórcą i w jaki sposób stają się one szybko dostępne i popularne wśród użytkowników - Zuzanna, uczestniczka gry.


Instytut Dyskursu i Dialogu jest think tankiem obywatelskim, całkowicie apolitycznym i niezwiązanym z żadną partią polityczną czy wyznaniem. Jego celem jest naprawa debaty publicznej w Polsce poprzez stałe monitorowanie przekazów medialnych oraz edukacja różnych grup w zakresie wiedzy o mediach.