Tomasz Kieczka, Mirosław Małek i Przemysław Bednarek z Forum Rybnickiego Sportu spotkali się z prezydentem Rybnika na rozmowie o przyszłości sportu w naszym mieście. Ustalono m.in. przyjęcie Strategii Sportu na lata 2021-2024 z wypisaniem kwot dotyczących finansowania i inwestycję w infrastrukturę sportową. Przedstawiciele FRS nic nie wskórali natomiast w kwestii finansowania sportu na poziomie 3,2 mln złotych, ani gwarancji uczestnictwa wszystkich klubów w konkursie na promocję Miasta przez sport - "Konkurs został zarezerwowany dla klubu żużlowego. Inne kluby w naszym mieście nie zasługują na promocję Miasta Rybnika" - podsumowują.

Przedstawiciele Forum Rybnickiego Sportu zostali zaproszeni przez prezydenta Piotra Kuczerę na spotkanie w sprawie funkcjonowania sportu w naszym mieście. Z prezydentem Kuczerą i wiceprezydentem Masłowskim rozmawiali dziś Tomasz Kieczka, Mirosław Małek i Przemysław Bednarek. Postulowali o zapewnienie finansowania sportu na poziomie ubiegłorocznym czyli 3,2 mln zł, przyjęcie strategii sportu na lata 2021 - 2024, gwarancję uczestnictwa w konkursie promocji poprzez sport dla wszystkich rybnickich klubów sportowych, rozbudowę bazy sportowej w Rybniku.

Co ustalono? - W tym roku 1,41 mln zł na konkursy grantowe na rzecz sportu dzieci i młodzieży. Po drugim kwartale Miasto zweryfikuje możliwości budżetu w kwestii zwiększenia tej kwoty. Wszystko zależy od wpływów, które otrzyma do budżetu - mówi prezydent Piotr Kuczera. Finansowanie sportu w ramach grantów zostanie zwiększone do kwoty 6 mln zł. Cel do osiągnięcia w przyszłości będziel zależał od możliwości finansowych miasta. Przyjęcie Strategii Sportu na lata 2021-2024 z wypisaniem kwot dotyczących finansowania, zaplanowano na marzec tego roku. Co ważne, "kwoty będą ustalone w zależności od sytuacji finansowej miasta, co zostanie zapisane w dokumencie. Dokument przed uchwaleniem zostanie poddany konsultacjom społecznym" - podkreśla prezydent. 

- W tym roku zostaną rozstrzygnięte przetargi na projekty sal sportowych dla I i II Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg w formule "zaprojekuj i wybuduj" na budowę boisk sportowych przy ZST. Po zakończeniu remontu Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz szpitala Juliusz miasto będzie szukało możliwości finasowania hali sportowej - poinformował włodarz.
Ponadto omawiano formułę nagradzania podmiotów, które sponsorują sport w mieście, poprzez pzyznanie przez miasto tytułu: Mecenas Sportu.

Nie udało się uzyskać gwarancji uczestnictwa w konkursie na promocję Miasta przez sport: 
- Konkurs na promocję miasta przez sport został zarezerwowany dla klubu żużlowego. Inne kluby w naszym mieście nie zasługują na promocję Miasta Rybnika - mówią przedstawiciele FRS.

Kolejne spotkanie odbędzie się po uchwaleniu Strategii Sportu (marzec - kwiecień).