Ruda OCR Kids, Alter Sport Ninja Kids oraz Kamień Extreme Kids składają się na tegoroczną Rybnicką Ligę OCR Kids. Dwie pierwsze imprezy odbyły się odpowiednio w czerwcu i sierpniu. Finałowe zmagania cyklu, czyli Kamień Extreme Kids zaplanowano na niedzielę, 25 września.