Są plany przebiegu szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego między Ostrawą a Katowicami. Jeden z wariantów zakłada przebieg linii przez teren Kłokocina.

Firma Egis Poland Sp. z o.o, która realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa. CPK, tuż przed świętami wysłała do samorządów materiały zawierające zakres planowanych wariantów nowej linii kolejowej. Jeden z proponowanych wariantów trasy przebiega przez dzielnicę Kłokocin.
Planiści muszą spodziewać się prostestów mieszkańców. Wzburzenia nie kryje radny Łukasz Kłosek. Sprzeciw zapowiada także m.in. gmina Wyry.