Są plany przebiegu szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego między Ostrawą a Katowicami. Jeden z wariantów zakłada przebieg linii przez teren Kłokocina.