Mieszkańcy Orzepowic zabiegają o sieć ciepłowniczą. Póki co spółka PGNiG Energetyka Przemysłowa stwierdziła jednak, że wykonanie sieci ciepłowniczej w dzielnicy jest "ekonomicznie nieuzasadnione" i to zarówno dla spółki, jak i dla mieszkańców, gdyż "wysokość opłat przyłączeniowych ponoszonych przez część potencjalnych odbiorców byłaby wysoka". Dodatkowo spółka zauważa, że "podaż ciepła możliwa jest w chwili obecnej tylko w sezonie grzewczym, co uniemożliwia dostawę ciepłej wody użytkowej latem", co dla wielu mieszkańców jest priorytetem.

Jednocześnie spółka zaznacza, że jest "żywo zainteresowana poprawą jakości powietrza w każdym miejscu, gdzie prowadzi działalność", ale "wymogi prawne dotyczące utrzymania rentowności wszystkich wykonywanych zadań nakładają na spółkę obowiązek wykonania dokładnej analizy technicznej i ekonomicznej".

Pismo w tej sprawie: