Sanepid w Rybniku prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. W parafii św. Jadgiwi Śląskiej mała zostać przekroczona liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach.

Wczoraj wieczorem informaliśmy, że ks. Marek, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej na Maroko-Nowinach został przeniesiony do innej parafii. W Rybniku pełnił posługę od 2012 roku. O zmianie zdecydowal abp Wiktor Skworc. Zgodnie z przewidywaniami, kuria nie wyjaśnia powodów decyzji:
- Nie komentujemy i nie tłumaczymy decyzji personalnych. Zmiany miejsca i obowiązków, powierzanych przez ordynariusza danej diecezji, są wpisane w posługę duszpasterską podlegających mu duchownych - mówi ks. dr Tomasz Wojtal rzecznik archidiecezji katowickiej.

Według opinii naszych czytelników, przeniesienia ma związek z nieprzestrzeganiem przez proboszcza obostrzeń, m.in. przekraczanie limitów wiernych, uczestniczących w nabożeństwach: "Nie zamykał kościoła przed wiernymi. W tych nienormalnych czasach jako jeden z nielicznych księży, miał odwagę zachować trochę normalności" - więcej:
https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/proboszcz-ze-sw-jadwigi-przeniesiony-do-innej-parafii-poszlo-o-obostrzenia/cid,20010,a

Jak potwierdza PSSE w Rybniku, wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w informuje, iż w sprawie księdza Andrzeja Marka proboszcza Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Rybniku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przez niedopuszczalne liczby osób uczestniczących w trakcie sprawowania kultu religijnego podczas mszy świętej w związku z przesłaną do tutejszego organu notatką Komendy Miejskiej Policji w Rybniku - mówi Michał Dudek, dyrektor PSSE w Rybniku.