1 mld zł zostanie przeznaczony na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych oraz sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Ustanawiając program rząd chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

- Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to kolejna odsłona naszej walki w wykluczeniem komunikacyjnym. Za kwotę 1 mld zł będziemy budować nowe przystanki kolejowe, odbudowywać te, które od lat nie istnieją oraz wydłużać perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Najważniejsze rozwiązania: Poprawa dostępności komunikacyjnej regionów poprzez:
- eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
- rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane;
- wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych;
- zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych. W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji – w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.

Na liście podstawowej przystanków do modernizacji znalazły się przystanki kolejowe Rybnik Paruszowiec, Rybnik Niewiadom, Rybnik Niedobczyce.