Czytelnicy z Grabowni poprosili nas o interwencję w sprawie wywozu śmieci. Ich zdaniem odpady notorycznie są odbierane niezgodnie z harmonogramem - "albo nie przyjadą po śmieci wcale, a jak są, biorą wszystko, jak leci". Wydział Gospodarki Komunalnej, po analizie zgłoszenia zapewnia, że uwagi na temat nieprawidłowości należy uznać za bezpodstawne. Mieszkańcy często nie wystawiają pojemników na czas przejazdu załogi, zdarza się także, że wystawiają pojemniki w złym stanie technicznym - tłumaczy urząd.

Czytelnicy poinformowali nas, że opady z ich posesji są odbierane niezgodnie z harmonogramem - np. w dniu, kiedy są odbierane odpady segregowane, firma wywozowa zabiera pojemnik z innymi odpadami, biooodpady wywożono dwa dni po terminie, z kolei kilkukrotnie śmieci zmieszane nie zostały w ogóle odebrane z terenu nieruchomości. "Jak to wszystko śmierdzi po kilku tygodniach, można sobie wyobrazić..." - mówi mieszkanka. "Odbierają odpady, jak im pasuje, raz są, raz nie, a jak są to biorą wszystko jak leci. Płacę kupę kasy za miesiąc, do tego segreguję, a oni i tak walą to do jednego albo nie przyjadą wcale po śmieci" - komentuje czytelnik. 
Takie sygnały otrzymaliśmy z dzielnicy Grabownia. Jak dodają mieszkańcy, niezgodności z wywozem śmieci były zgłaszane w urzędzie miasta, gdzie usłyszeli zapewnienie, że sprawę zgłoszą i "będzie kara dla przewoźnika". 

O wyjaśnienie poprosiliśmy Wydział Gospodarki Komunalnej. Co odpowiada urząd?
- Dokonaliśmy weryfikacji odbiorów odpadów w dzielnicy Grabownia w Rybniku. Analiza tras pojazdów zgodnie z systemem nawigacji nie wykazała żadnych rażących nieprawidłowości. Odpady odbierane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem - mówi Ilona Krajczewska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rybniku.

Dalej Wydział informuje, że "do przedstawionych zarzutów może odnieść się jedynie w rozeznaniu bardzo ogólnym", ponieważ do weryfikacji niezbędne jest podanie konkretnych adresów nieruchomości. W przypadku wskazaych przez nas adresów urząd wyjaśnia, że po zgłoszeniu mieszkańca wyznaczono ponowny termin odbioru odpadów, wpłynęło także "zgłoszenie niezasadne dotyczące mieszania odpadów". - Zarzuty, że proceder jest „notoryczny” są zatem bezpodstawne. Z informacji firmy odbierającej odpady w tym rejonie wynika także, iż mieszkańcy często nie wystawiają pojemników na czas przejazdu załogi roszcząc sobie później prawo do ponownego podjazdu - mówi Naczelnik Wydziału. Dodaje, że wielu mieszkańców wystawia pojemniki w złym stanie technicznym, uszkodzone bądź nie spełniające norm, co zagrażaja bezpieczeństwu pracowników podczas opróżniania.

- Reasumując, trudno jest odnieść się nam do zgłoszeń anonimowych i bardzo ogólnych. Łatwo jest generalizować twierdząc, że wszystko wykonywane jest nieprawidłowo. Jako nadzorujący wykonanie usługi w celu wyjaśnienia przyczyn ewentualnych nieprawidłowości możemy skupić się na poszczególnych przypadkach, ale nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że w całej dzielnicy Grabownia istnieje problem z wywozem odpadów. Jesteśmy otwarci na informacje dotyczące realizacji naszego zadania, ale możemy bazować jedynie na konkretnych spostrzeżeniach, a nie pojedynczych pomówieniach. Urząd na co dzień weryfikuje pracę firmy i posiada wiedzę na temat reklamacji z dzielnicy Grabownia. Na dzień dzisiejszy uwagi nt. nieprawidłowości w przedmiotowej dzielnicy możemy uznać za bezpodstawne - mówi Ilona Krajczewska.

Naczelnik zaznacza jednocześnie, że "Wykonawca został zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby w przyszłości nie występowały żadne pominięcia nieruchomości, a odbiór odpadów następował zgodnie z harmonogramem".
Wszystkie nieprawidłowości lub pominięcia posesji należy zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Rybnika, tel. 32 4392040 lub 32 4392047. W przypadku braku odbioru odpadów z nieruchomości Wykonawca na 24 h od przekazania rejestru interwencji na ich realizację.