W tym numerze m.in. o budżecie Rybnika na 2022 rok, mikołajkach w dzielnicach i nowych remizach.

Gazetkę w wersji papierowej możecie znaleźć w lokalnych sklepach, w wersji elektronicznej - przeczytać tutaj. W wydaniu świątecznym piszemy o inwestycjach, takich jak budowa hospicjum stacjonarnego w Niedobczycach, rozbudowa bulwarów nad Nacyną, rozpoczęcie prac nad powstaniem boisk przy Tyglu (zwycięski projekt poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego). Sporo miejsca poświęciliśmy także budżetowi Rybnika na 2022 rok. 

Zapraszamy do lektury!

MIESIĘCZNIK LOKALNY grudzień 2021 N U M E R 1 3 | I S S N 2 7 1 9 - 6 1 2 7

13_RYBNIK27_DRUK.pdf