Kolejne spotkanie w halo! Rybnik z cyklu opowieści o rybnickich dzielnicach. 29 czerwca o godz. 17.00. O historii Niewiadomia opowiadać będą Alojzy Szwachuła oraz Andrzej Adamczyk.

Alojzy Szwachuła jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku-Niewiadomiu. Stowarzyszenie ma na celu uchronienie od zapomnienia wszystkich obiektów z terenu kopalni "Ignacy", które zostały wpisane w rejestr obiektów zabytkowych przez śląskiego konserwatora zabytków. Na kopalni "Ignacy" pracowały dwie unikatowe maszyny wyciągowe o napędzie parowym. Starsza z nich pracowała najdłużej w Polsce i w Europie jako maszyna wyciągowa, opuszczająca załogę i materiały na dół kopalni. Ta maszyna jest z 1900 r. i nieprzerwanie działała do 10 września 2008 r. Druga z zabytkowych maszyn jest o 20 lat młodsza i o wiele silniejsza. Można się dowiedzieć, w jaki sposób działała. Obiekt, który przyciąga turystów to była wieża ciśnień przebudowana na punkt widokowy. W czasach świetności wieża zasilała w wodę Radlin, Rydułtowy czy Rybnik.

Drugi z przewodników historii dzielnicy Niewiadom to Andrzej Adamczyk - znawca oraz pasjonat historii górnictwa okolic Rybnika. Przedstawi on ukryty wymiar dzielnicy miasta. Jego pasja poszukiwawcza, stalowy charakter i szeroko rozumiana niezależność, pozwalają nam widzieć w nim lokalną wersję Indiany Jonesa.

Spotkanie z cyklu "Śladami dzielnicy..." jest finansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.