Rybnicka biblioteka zaprasza do udziału w konkursie „Wszystkiego najlepszego, Panie Andersenie” z okazji 216. urodzin pisarza. Konkurs został objęty honorowym patronatem Bajki Pana Kleksa w Katowicach.

Konkurs stanowi poniekąd „nagrodę pocieszenia” za odwołaną „Noc z Andersenem”. Jest skierowany do Czytelników w wieku 7 – 12 lat. Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki urodzinowej dla Andersena w dowolnej technice.

Prace należy dostarczyć do 26 marca do Oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej przy ul. Szafranka 7 w Rybniku lub przesłać pocztą – w kopercie z dopiskiem „Wszystkiego najlepszego, Panie Andersenie - konkurs” (obowiązuje data stempla pocztowego)

na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Szafranka 7

44-200 Rybnik

 

Do pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy (patrz: załącznik). Formularz można wypełnić na miejscu – w Oddziale dla dzieci, dostarczając pracę.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dzień urodzin Andersena – 2 kwietnia 2021 r. Wyniki udostępnione będą na stronie www.biblioteka.rybnik.pl oraz na https://www.facebook.com/PiMBPRybnik/

Nagrodą za najlepszą kartkę będzie bilet do Bajki Pana Kleksa w Katowicach (voucher rodzinny 2+1) i bilety do Wirtualnej Przygody Pana Kleksa oraz książki.