W sobotę odbędzie się bieg dla 2,5 letniego Wiktora z Orzesza, u którego w grudniu zdiagnozowano złośliwy nowotwór mózgu - AT/RT. Całość wpływów z wpisowego zostanie przekazana na leczenie chłopczyka.

Organizatorem wirtualnego biegu: „5 Kółek dla Wiktora” jest Andrzej Gorzawski. Partnerem biegu jest Stowarzyszenie Pędzące Żółwie. Cel to wsparcie zbiórki na leczenie 2,5 letniego Wiktora Maresz z Orzesza.

Bieg/Marsz ze względu na wirtualną formę może być realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu. Odbywa się na dystansie 5 kółek, których długość ustala sam startujący. Bieg ma charakter koleżeński, co oznacza, że nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja. 

W wirtualnym biegu „5 Kółek dla Wiktora” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji i wniosą opłatę startową.

W zgłoszeniu należy umieścić: imię, nazwisko, datę urodzenia, a także wskazać miejsce odbioru medalu i wysłać na adres mailowy:5kolekdla@gmail.com.
Po otrzymaniu maila zwrotnego należy uiścić opłatę startową w wysokości 30 złotych na zbiórkę:
https://www.siepomaga.pl/5kolek

UWAGA!
W mailu zwrotnym każdy z uczestników dostanie swój indywidualny numer, który należy podać przy wpłacie w polu „Podpis”
Organizator przewiduje limit uczestników: 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Więcej na stronie: https://www.facebook.com/events/915607322311672/?__mref=mb