Wiktor Lerch z Rybnika to pogodny chłopczyk, który musi zmierzyć się z ciężką chorobą. Wykryto u niego Medulloblastomę – guza mózgu. Obecnie chłopiec jest w trakcie chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przed nim długotrwałe i trudne leczenie oraz rehabilitacja.