W związku z epidemią koronawirusa wprowadzono dłuższe terminy wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.