Hipoteka przymusowa jest jednym ze sposobów na to, by skłonić dłużnika do spłaty zobowiązania. Może zostać ustanowiona na nieruchomości osoby zadłużonej, na kilku nieruchomościach lub na części lokalu, domu czy mieszkania. Warunkiem koniecznym do tego, by hipoteka przymusowa miała moc prawną, jest to, by nieruchomość w części lub całości należała do tego, kto unika spłaty należności.