Wiele placówek zmieni się nie do poznania.

Szczególnie spektakularne zmiany widać w szkołach, w których przeprowadzane są termomodernizacje, ponieważ wiążą się one ze zmianą elewacji. Część rybnickich placówek oświatowych wykorzystała kolorystykę nowego systemu identyfikacji wizualnej miasta, co dało dość malowniczy efekt.

Prowadzone w budynkach szkół i przedszkoli prace obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację istniejących źródeł ciepła w budynkach podłączonych do sieci co oraz do sieci gazowej, wymianę źródeł ciepłą z źródła węglowego na gazowe, modernizację wewnętrznych systemów c.o.

Prace te są prowadzone w ramach II etapu projektu kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, obejmującego w sumie 11 placówek, dofinansowanego kwotą przeszło 10 mln zł. W pierwszym, zakończonym już etapie tego projektu ztermomodernizowanych zostało 19 obiektów, dzięki 19 mln unijnej dotacji. 

Prócz wakacyjnych inwestycji związanych z termomodernizacją, prowadzone są też większe zadania takie jak przebudowa bloków kuchennych (zespoły szkół w dzielnicach Wielopole i Zebrzydowice) czy przebudowy budynków, związane z ich adaptacją do potrzeb oddziałów przedszkolnych (np. dz. Chwałowice).