Zabytkowy budynek przyszpitalnej apteki, wchodzącej w skład zabudowań byłego szpitala Juliusz, odzyskał dawną świetność. W jego odrestaurowanych wnętrzach powstały nowocześnie wyposażone sale praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej.

Remont obiektu możliwy był dzięki pozyskaniu na ten cel unijnej dotacji w wysokości 2 276 470 zł. Wartość całego, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą, projektu to 2 973 817 zł.
- Nauka w zrewitalizowanych wnętrzach ma podnieść jakość kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, zgłaszanym przez pracodawców. W wyremontowanym budynku otwarte zostało 10 w pełni wyposażonych pracowni praktycznej nauki zawodów: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz/monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy magistratu.

Więcej o projekcie: http://www.izbarybnik.pl/?page_id=3517

Rybnicka Izba Rzemieślnicza, od września 2011 roku, prowadzi rzemieślniczą, zasadniczą szkołę zawodową w budynkach dawnego pogotowia ratunkowego, usytuowanych przy  ul. 3 Maja. Zakończony właśnie projekt rewitalizacji kolejnego budynku - dawnej szpitalnej apteki - doskonale wpisuje się w działania miasta Rybnika, których celem jest modernizacja zabytkowego kompleksu byłego dawnego szpitala miejskiego nr 1 nazywanego przez rybniczan Juliuszem, i nadaniu jego poszczególnym elementom nowych funkcji służących mieszkańcom miasta i regionu.