31 marca poznaliśmy wyniki IV edycji Budżetu Partycypacyjnego Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. Tegorocznym zwycięzcą został projekt Zespołu Szkół Technicznych nr 1 „Tyglofonia, czyli rozgłośnia ZST”.

Założeniem konkursu jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, poprawa warunków nauki oraz poszerzanie horyzontów uczniów szkół średnich na terenie Miasta Rybnika.

Uczniowie w zespołach tworzyli projekty służące samorozwojowi młodzieży danej placówki. Wpłynęło łącznie 9 projektów, czyli z większości szkół średnich. Projekty związane były z rozwojem kółek zainteresowań uczniów, infrastruktury szkolnej, ale również z promowaniem postaw proekologicznych. Opisy poszczególnych inicjatyw można znaleźć na facebooku Młodzieżowej Rady Miasta.

Tegorocznym zwycięzcą został projekt Zespołu Szkół Technicznych nr 1 „Tyglofonia, czyli rozgłośnia ZST”. Zakłada stworzenie dobrego nagłośnienia w całej szkole, zakup konsoli, kolumn głośnikowych oraz mikrofonów. Jednym z plusów „Tyglofonii” jest to, że sprzęt będzie udostępniany innym placówkom podczas wydarzeń i imprez. Na ręce głównego pomysłodawcy projektu został złożony symboliczny czek na kwotę 10 000 zł przez Przewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady.
Wyniki konkursu są podsumowaniem i zakończeniem Marca Rybnickiej Edukacji, podczas którego przyszli absolwenci szkół podstawowych mogli wirtualnie spotkać się z uczniami szkół średnich z całego Rybnika.

W ramach poprzednich edycji, w Zespole Szkół Urszulańskich powstał ogródek meteorologiczny, a w I LO otwarte zostało studio nagrań "Tu powstaje(MY)". Laureatem ubiegłorocznej edycji było IV LO i jego pracownia plastyczna "Plasticus Kopernicus".