Autorskie programy studiów Master of Corporate Governance oraz Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance otrzymały akredytację prestiżowej międzynarodowej organizacji The Institute of Internal Auditors z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Tym samym oferowane przez rybnicką Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach programy zostały włączone w The IIA’s Internal Audit Academic Awareness Program.

- To, że nasze programy doskonalenia kwalifikacji zostały docenione przez tak dużą i liczącą się na arenie międzynarodowej organizację, jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem. Daje nam też motywację do dalszego ulepszania oferty dydaktycznej – podkreśla dr Katarzyna Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Instytut Audytorów Wewnętrznych został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną, a wydawane przez nią specjalistyczne certyfikaty są uznawanymi na całym świecie dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. W niektórych przypadkach zwalniają z obowiązku zaliczania egzaminów państwowych uprawniających do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Tegoroczni absolwenci studiów Master of Corporate Governance [Menadżer ładu korporacyjnego] będą mogli kontynuować doskonalenie kwalifikacji na studiach MBA.

W piątek 2 lipca 2021 r. w rybnickiej filii UE Katowice odbyła się uroczystość graduacji absolwentów studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. Wydarzenie nabrało szczególnego znaczenia, gdyż tegoroczni absolwenci już od października będą mogli kontynuować doskonalenie swoich kwalifikacji uczęszczając na studia MBA in Corporate Governance. Podczas czerwcowego posiedzenia Senatu UE Katowice zatwierdzono bowiem unikatowy i zarazem pierwszy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach program specjalistycznego kształcenia menadżerskiego – MBA. MBA to rozpoznawalne na całym świecie studia menadżerskie. Ramy tego programu studiów na UE Katowice opracowane zostały przez praktyka - audytora wewnętrznego. Nad jego ostatecznym kształtem pochyliła się interdyscyplinarna Rada Programowa złożona z wybitnych specjalistów – praktyków i jednocześnie dydaktyków. Walory praktyczne programu doceniają również inne instytucje:
- Chcą z nami współpracować najlepsi. W czerwcu autorskie programy studiów Master of Corporate Governance oraz Master of Business Administration in Corporate Governance otrzymały akredytację prestiżowej międzynarodowej instytucji The Institute of Internal Auditors z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Tym samym zostaliśmy włączeni w The IIA’s Internal Audit Academic Awareness Program – mówiła dr Katarzyna Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jak podkreśliła: - Akredytacja wzmacnia pozycję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako lidera edukacji menedżerskiej w obszarze corporate governance (nadzoru korporacyjnego).

W uroczystości graduacji udział wzięli Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) Polska - Iwona Bogucka oraz przedstawiciele władz UE Katowice, w tym: prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, wziął (w wydarzeniu uczestniczył poprzez łączenie online), prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem dr hab. Robert Wolny, a także odpowiedzialny za porządek wydarzenia prof. UE, prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński oraz przedstawiciele kadry dydaktycznej, a także Kierownik Studiów Podyplomowych dr Katarzyna Olejko.

Rektor Sławomir Smyczek podziękował prodziekanowi dr. inż. Tomaszowi Zielińskiemu i dr Katarzynie Olejko, a także wszystkim organizatorom i pracownikom administracyjnym za organizację studiów podyplomowych. Natomiast profesor Robert Wolny gratulował studentom ukończenia jednych z najlepszych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym, ubolewając również nad tym, że studenci nie mogli poczuć prawdziwej atmosfery studiowania w Rybniku, bowiem zajęcia odbywały się online.
Prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński poinformował, że rybnicka Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od października rozpoczyna kształcenie na studiach II stopnia – magisterskich - o tym więcej pisaliśmy tutaj:
https://rybnik.dlawas.info/edukacja/studia-magisterskie-od-pazdziernika-w-filii-w-rybniku/cid,20165,a

Pozwolenie na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i ekonomia biznesu wydał Minister Edukacji i Nauki po uprzedniej weryfikacji programu przez Polską Komisję Akredytacyjną. Prodziekan podkreślił, że świadczy to o jakości programu, który został skrupulatnie zweryfikowany. Zaznaczył, iż po pięciu pełnych latach w Filia w Rybniku przechodzi na kolejny szczebel, z którego powinni cieszyć się mieszkańcy Rybnika, a także sami absolwenci.

Uczelnia przystąpiła do prestiżowego międzynarodowego programu The IIA’s Internal Audit Academic Awareness Program, gdzie otrzymała akredytację międzynarodowego instytutu audytorów wewnętrznych. IIA Polska jest częścią tej międzynarodowej organizacji. - To prestiżowe wyróżnienie ponieważ takich uniwersytetów w Polsce jest „aż” jeden, niewiele też w Europie i na świecie. Przystąpiliśmy do prestiżowego programu, w którym jest Uniwersytet w Atenach, czy w Genewie - mówiła Iwona Bogucka, Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) Polska, podkreślając, że studia z akredytacją międzynarodową to niezwykłe wyróżnienie.

Dr Katarzyna Olejko poinformowała, że w dniu 25 czerwca Senat uczelni zatwierdził program nowych studiów Master of Business Administration in Corporate Governance. - Jest to dla nas wielkie wydarzenie, ponieważ są to pierwsze tego typu studia w naszej uczelni. Nasz projekt Master of Business Administration in Corporate Governance to ponad 35 wykładowców i osób wspierających przedsięwzięcie, ponad 314 godzin zajęć bezpośrednich z wykładowcami.
Następnie wypowiedział się starosta grupy studentów Master of Corporate Governance – Maciej Zaremba, dziękując za możliwość studiowania w tak zaszczytnym gronie. Na zakończenie spotkania znany socjolog Jarosław Gibas - autor książki Święty spokój, którą otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości – poprowadził wykład pt. EQ Lidera, mówiąc o psychologii i inteligencji emocjonalnej, w tym zarządzaniu ludźmi także w sytuacjach kryzysowych. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Czarnecki