W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka uroczyście otwarto Zieloną Klasę i Ekopracownię "Geolab".

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku miało miejsce uroczyste otwarcie Zielonej Klasy i Ekopracowni    "Geolab". 
Projekt Zielonej Klasy zewnętrznej został sfinansowany przez Urząd Miasta Rybnika  z tzw. Budżetu Obywatelskiego, przy wsparciu Rady Rodziców ZSP nr 2 w Rybniku. Środki na wyposażenie pracowni, "Geolab" zostały pozyskane od WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu "Zielona Pracownia" oraz władz Miasta Rybnika.

Na uroczystość otwarcia przybyli: zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Świerkosz, wiceprezes Zarządu WFOŚiGW Adam Lewandowski, Przewodniczący Komisji Finansów Rady Miasta Rybnika Marek Florczyk, przedstawiciele Rady Dzielnicy Niewiadom, na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Białousem, Przewodniczący Rady Rodziców Artur Bober, Przedstawiciele duchowieństwa Parafii Niewiadom z ks. proboszczem Grzegorzem Wiśniewski oraz pracownicy, rodzice, uczniowie ZSP nr 2 w Rybniku.

- Był to szczególny dzień, ponieważ powstała klasa, w której można łączyć naukę z przyjemnością przebywania poza budynkiem szkoły. Szkolna pracownia "Geolab", to zaś miejsce przyjazne dla uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych poprzez możliwość przeprowadzania różnych eksperymentów i doświadczeń, przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologicznych. Nasi uczniowie otrzymali piękny prezent, 2 „Zielone Klasy”, w których nauka będzie bardziej przyjemna. Przyniesie  ona  też  lepsze  efekty - mówi Ewa Florczyk, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rybniku.