Miło nam poinoformować, że nasz portal wraz z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego bierze udział w programie "MedJA. Szkoła krytycznego myślenia".

Ideą programu CEO "MedJA. Szkoła krytycznego myślenia" jest nawiązanie partnerstw między szkołami i lokalnymi agencjami medialnymi w celu współtworzenia etycznych mediów i wzmacniania kompetencji krytycznego myślenia. W programie podkreślamy te aspekty pracy dziennikarskiej, które wiążą się z edukacją obywatelską i współtworzeniem lokalnej społeczności poprzez dostarczanie wiarygodnych i istotnych informacji.Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego nauczą się czytać i analizować przekazy medialne, a także współtworzyć dział na naszym portalu. Opiekunem projektu jest nauczyciel Katarzyna Nogły. Efekty pracy zaprezentują na finałowym spotkaniu w Warszawie.

W programach edukacji medialnej rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i odbioru przekazów medialnych. Dbamy o etyczne dziennikarstwo śledzimy przykłady medialnej propagandy i analizujemy je, by bardziej świadomie podchodzić do reklam, prasy, telewizji i mediów społecznościowych.