Dziś rano 272,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, w tym również młodych rybniczan, przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Wraz z nimi zdawali go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich były osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu niezdanego w ubiegłych latach. Były też osoby, które zdały wcześniej egzamin z matematyki, ale chcą mieć lepszy wynik.