Jest nowy ranking "Perspektyw". Jak wypadły rybnickie licea i technika? W Rybniku od lat niepodzielnie króluje "Frycz", który znalazł się w rankingu na 3. miejscu w naszym województwie i na 45. miejscu w kraju. Dawniej o "palmę pierwszeństwa" w Rybniku "Frycz" rywalizował z "Powstańcami". Teraz jednak drugą najlepszą szkołą w mieście są "Urszulanki". Najlepszym technikum w naszym mieście okazał się "Tygiel".

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz 24. Najważniejsze kryteria rankingu to wyniki matury oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz z egzaminu zawodowego (w przypadku techników). Najlepsze licea i technika otrzymują tytuły „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” szkoły, które są potwierdzeniem wysokiej jakości pracy nauczycieli i dyrektorów wyróżnionych szkół. Taką odznaką szkoły mogą pochwalić się m.in. podczas rekrutacji.

Jak wypadły rybnickie szkoł

Ranking maturalny:
63. miejsce - II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego
103. miejsce - Publiczne LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
163. miejsce - I LO z Oddz. Dwujęz. im. Powstańców Śląskich 
270. miejsce - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej 

Ranking szkół olimpijskich:
27. miejsce - II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego
125. miejsce - I LO z Oddz. Dwujęz. im. Powstańców Śląskich

Ranking wojewódzki:
1. V LO Bielsko-Biała 
2. III LO im. Adama Mickiewicza Katowice
3. II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego Rybnik
Na 12. miejscu uplasowały się "Urszulanki", na 16. "Powstańcy". 

Technika:
Na 30. miejscu w woj. śląskim znalazło się Technikum nr 1 im. St. Staszica (203. miejsce w Polsce), na 32.  Technikum nr 3 im. Wł. Grabskiego (ZSE-U; 205. w Polsce), na 47. Technikum nr 2 (ZSM-E; 292. miejsce w kraju), na 110. Technikum nr 4 im. Henryka Sławika (miejsca powyżej 500 w rankingu ogólnopolskim).

Trzy pierwsze technika - Tygiel, ZSE-U, ZSM-E otrzymały tytuł Srebrnej Szkoły.

- Jesteśmy dumni, cieszymy się z tego wyróżnienia. To wynik rzetelnej pracy naszych nauczycieli, którzy są wielkimi pasjonatami, jak i młodzieży, która przychodzi i chce się uczyć, to jest piękne. Spośród innych szkół wyróżnia Frycza rzetelna, codzienna praca. Jest tu wiele kół zainteresowań, to wszystko jest wypracowane przez naszych nauczycieli, zarażają oni swoimi pasjami młodzież, pozwalają im odkryć także nowe pasje w szkole - mówi nam Maria Malinowska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku.
- Wspaniała młodzież, która ma ściśle określone cele, chce się uczyć i wspaniałe grono pedagogiczne, które ciężko pracuje z tą młodzieżą, to zwieńczenie całej tej pracy. Mimo pandemii i nauki zdalnej pokazujemy, że można osiągnąć te wyniki, bez względu na sytuację, jaka nas dotyka - mówi wicedyrektor Frycza, Ewelina Maj. Uzdolniona młodzież dobrze wykorzystała czas nauki na odległość, poświęcając go na rozwijanie swoich zainteresowań - dodaje. - Mamy duże osiągnięcia w olimpiadach, nie tylko ogólnopolskich, ale mamy również uczestników i laureatów olimpiad międzynarodowych, co powoduje, że te miejsce w rankingu mamy wyższe, gdyż to jest jeden z elementów, który jest brany pod uwagę. Mamy również bardzo dobre wyniki matur, mimo trudnej sytuacji pandemicznej. To wynik ciężkiej pracy, nie tylko w czasie maturalnym, ale przez całę trzy lata. Pomimo pandemii te wyniki matur nie odbiegają od wyników z poprzednich lat. Jednak kładziemy nacisk nie tylko na wyniki, ale i na możliwość rozwoju osobistego młodzieży, aby każdy miał możliwość rozwijania się w różnych strefach - podkreśla Ewelina Maj.