Wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia obciążeń podatkowych i zwiększenia dochodów mieszkańców są co do zasady pozytywne, skutkami finansowymi nie powinny być obciążane samorządy, bo to nie one są odpowiedzialne za politykę fiskalną Państwa - komentuje reformę podatkową prezydent Piotr Kuczera. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że obniżenie stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ma kosztować 9 mld 687 mln zł rocznie. Z tego koszt dla budżetu to 4 mld 825 mln zł, dla jednostek samorządu terytorialnego - 4 mld 812 mln zł, a dla pozostałych jednostek (NFZ) - 50 mln zł.

O to, jakie były wpływy z podatku PIT i CIT do budżetu miasta Rybnika za rok 2014, 2015 i za 2018 rok zapytał w interpelacji radny Andrzej Sączek.

Wykonane dochody z udziałów w podatku PIT wyniosły:
a) w 2014 r. - 149.164.537 zł
b) w 2015 r. - 161.363.286 zł
c) w 2018 r. - 195.722.092 zł

Wykonane dochody z udziałów w podatku CIT wyniosły:
a) w 2014 r. - 6.509.994,13 zł
b) w 2015 r. - 5.603.022,40 zł
c) w 2018 r. - 7.390.397,64 zł

Radny PiS zapytał też włodarza o opinię ws. podnoszenia najniższej krajowej do blisko 2500 zł, obniżki podatku PIT i CIT oraz zwolnienia młodych ludzi (do 26 roku życia) z podatku PIT. 
- Wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia obciążeń podatkowych i zwiększenia dochodów mieszkańców są co do zasady pozytywne. Powinny być jednak skorelowane z sytuacją gospodarczą kraju postrzeganą długofalowo, a skutkami finansowymi nie powinny być obciążane samorządy, bo to nie one są odpowiedzialne za politykę fiskalną Państwa, za to są motorem rozwoju gospodarczego - odpowiada prezydent Piotr Kuczera. - Skutki wprowadzonych ulg dla budżetu Miasta, na podstawie podawanych przez projektodawców ocen skutków regulacji, wynoszą 28 mln złotych; wyliczenia własne wskazują nawet na 40 mln zł - dodaje prezydent. 

Z wyliczeń resortu finansów wynika, że obniżenie stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ma kosztować 9 mld 687 mln zł rocznie. Z tego koszt dla budżetu to 4 mld 825 mln zł, dla jednostek samorządu terytorialnego - 4 mld 812 mln zł, a dla pozostałych jednostek (NFZ) - 50 mln zł.
Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/obnizka-pit-oznacza-duze-straty-dla-samorzadow-budowa-budynku-senioralnego-w-rybniku-jest-zagrozona/cid,12242,a