Rozpoczynasz działalność gospodarczą, a może na rynku jesteś już kilka lat? Chcesz wiedzieć jak zoptymalizować koszty związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne? Przepisy prawa zezwalają na zwolnienie ze składek dla osób dopiero rozpoczynających własnych biznes, ale też na opłacania ich w niższej wysokości dla istniejących już firm.

28 listopada o godz. 9.00 w oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu ulg w opłacaniu składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Eksperci szczegółowo wyjaśnia dla kogo jest „ulga na start”, jakie warunki należy spełnić, by z niej skorzystać, ale też jakie konsekwencje wynikają z tego, że przez pół roku rezygnujemy z opłaty na ubezpieczenia społeczne.
W trakcie spotkania poruszone zostaną też sprawy związana z preferencyjnymi składkami oraz informacje dotyczące tzw. „małego ZUS”. Ważne jest, by już wcześniej wiedzieć jakie terminy obowiązują, by zgłosić się z nowym kodem do ZUS oraz jakie dokumenty dostarczyć, które upoważniać nas będą do danej ulgi.
Szkolenie jest bezpłatne, wystarczy wcześniej zgłosić swój udział. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 32 439 11 46. Serdecznie zapraszamy!