Centrum Kultury Victoria poszukuje osób zainteresowanych tworzeniem instytucji kultury, ludzi pomysłowych, kompetentnych i kreatywnych.

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach rozpoczyna nabór pracowników na wybrane stanowiska.
Informacje o naborze można znaleźć tutaj:
https://ckv.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek oraz na portalu https://pracujwkulturze.nck.pl/

Bieżący nabór trwa do 14.01.2022.

Centrum Kultury Victoria oficjalnie rozpoczęło działalność 1 grudnia 2021 roku. Jej ramy wyznacza zarówno statut przyjęty przez Radę Miasta Gliwice, jak i koncepcja programowa instytucji opracowana przez dyrektora Pawła Cieplińskiego. Zgodnie z nią C.K. Victoria będzie odpowiadać za tworzenie miejskiego kalendarza wydarzeń – koncertów, wystaw, festiwali, edukacji kulturalnej. Do współpracy zostaną zaproszeni organizatorzy imprez, które mają już swoją stałą publiczność, ale ważnym założeniem Victorii jest też zrobienie miejsca dla nowych organizatorów i nowych inicjatyw.

Nowa instytucja ma za zadanie stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z koncepcją programową będzie więc możliwe na przykład organizowanie rezydencji artystycznych i projektów badawczych.
(Gliwice.eu)

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3
tel. 32 444-28-12, email: sekretariat@ckv.gliwice.eu