Organizacje pozarządowe, tzw. NGOsy nie kojarzą się powszechnie z biznesem czy przedsiębiorczością, ponieważ z zasady nie działają dla osiągnięcia zysku. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być przedsiębiorcze. Wręcz przeciwnie – organizacje pozarządowe mają przedsiębiorczość niejako wpisaną w swój sposób funkcjonowania.