Organizacje pozarządowe, tzw. NGOsy nie kojarzą się powszechnie z biznesem czy przedsiębiorczością, ponieważ z zasady nie działają dla osiągnięcia zysku. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być przedsiębiorcze. Wręcz przeciwnie – organizacje pozarządowe mają przedsiębiorczość niejako wpisaną w swój sposób funkcjonowania.

Przedsiębiorczość rozumianą jako inicjatywność, kreatywność, innowacyjność, a także pewnego rodzaju elastyczność, która pozwala dopasować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznogospodarczej. Obecnie dwoma najdynamiczniej rozwijającymi się organizacjami pozarządowymi w Rybniku są z pewnością Fundacja Rybnicka i Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej”. W jakich obszarach skupia się ich działalność? Jakie produkty i usługi oferują? Co je wyróżnia? O tym przeczytacie w najnowszym numerze „Made in Rybnik”.

09_MADE_IN_RYBNIK_DRUK (1).pdf